Vaardigheden voor de 21e eeuw

Schermafbeelding 2015-03-19 om 15.34.29We zullen het hier nog vaak over 21st Century Skills hebben en dan gaan we vooral op zoek naar manieren om die vaardigheden op te doen, een invulling te geven en over te dragen. We zullen daarbij toepassingen ervan onderzoeken die misschien niet altijd direct met ‘maken’ van doen hebben, maar ook met bijvoorbeeld taal.

In het Gemeentemuseum in Weesp experimenteerden we bijvoorbeeld met een verhalenwedstrijd; een project dat perfect werd geleid door Marlieke Batelaan die toen stage liep bij het museum. Via scholen werd aan kinderen gevraagd mee te doen aan deze verhalenwedstrijd en een verhaal te schrijven over wat er in de toekomst allemaal wordt gemaakt en meegemaakt in Weesp. “Wat denken jullie dat er in de toekomst gaat gebeuren? Misschien vlíegen we wel overal naartoe, maar met wat voor vliegmachines? Of hebben we kleren die ons huiswerk maken, brillen die de gedachten kunnen lezen… Misschien wel veel belangrijker nog, wie gaat deze uitvindingen doen en wat voor avonturen zal diegene meemaken in de toekomst van Weesp? Want al sinds er mensen wonen in Weesp worden hier dingen gemaakt.”

Dat werd enorm gewaardeerd, er kwam een gezellige prijsuitreiking en het leverde een fraai boekje op. Natuurlijk bracht dat ook meer kinderen (en hun ouders) in het museum en zo konden zij, voorbereid door hun eigen fantasie en verbeeldingskracht, met andere ogen naar het erfgoed kijken en erover in gesprek raken. Bovendien werd op deze manier het contact tussen het museum en de bibliotheek (die ook meedeed) en de scholen verbeterd.

Welke zijn de 21st Century Skills?
De vaardigheden of ‘skills’ zijn, kort samengevat (bron: 21st Century Skills.nl):
samenwerken: leerlingen hebben elkaar nodig om tot een product te komen; dat kan binnen de school zijn, buiten de school of een combinatie. Kwaliteit van het samenwerken staat voorop. Het gaat om onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen, en integratie van kennis in een samenhangend geheel.
kennisconstructie: combineren van nieuwe informatie en inzichten met wat leerlingen al weten. Naarmate de activiteiten diverse vakgebieden bestrijken, worden de leerarrangementen sterker.
ict gebruik / media geletterdheid: leerarrangementen worden sterker op deze vaardigheid indien opgedane kennis niet, of vrijwel niet zonder ict had kunnen worden ontwikkeld. Denk daarbij aan gebruik van computers (incl. laptops, smartphones, tablets), digitale video en foto. Voorbeelden daarvan zijn opzoeken, analyseren, interpreteren en synthetiseren van informatie op het internet. Ook het gebruik van computersimulaties om complexe verschijnselen te onderzoeken of het trainen van specifieke vaardigheden behoort tot deze vaardigheid.
Probleemoplossend denken en creativiteit: De leeractiviteiten richten zich op het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen. In het Engels denk je dan aan Creative problem solving en Design Thinking; “van blauwdruk tot bouwplaat” (prototypering).
Planmatig werken: Hier gaat het om vaardigheden op gebied van zelfsturing. Leerarrangementen bestrijken een langere termijn waarbij leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor planning, kwaliteitsbewaking en uiteindelijk zelfevaluatie en reflectie.

De complete, Engelstalige lijst is heel gedifferentieerd en uitgebreid en biedt een fraai overzicht van waar de samenleving mee bezig is, welke uitdagingen er zijn, wat er gevraagd wordt aan vaardigheden en waar zowel scholen als musea en bibliotheken educatie kunnen bieden. Overigens geldt dit niet alleen voor kinderen. Lifelong learning is een belangrijk aspect van de 21st Century Skills, net als intergenerationeel leren.
Voor wie er nog niet zo vertrouwd mee is, hebben we hier een video die op eenvoudige wijze laat zien waar het bij 21st Century Skills om gaat (via IDrops). Hier worden weer (iets) andere begrippen genoemd. Kortom, de 21st century skills worden op verscheidene manieren bekeken, benoemd en ingevuld.

Wordt vervolgd zodoende.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *