Over het MakerMuseum i.o.

IMG_0315Het MakerMuseum in oprichting is als idee gestart in 2014. Op 13 februari 2015 hebben we het besluit genomen te starten en te zien waar het schip strandt, of niet… We waren er natuurlijk niet aan begonnen als we niet een heel sterk vermoeden zouden hebben dat dit museum in oprichting relevant is en grote kans van slagen heeft.

We vinden dat er een museum mag komen wat de maakindustrie, zowel uit het verleden als de maakindustrie van nu en de maakindustrie van de toekomst, als onderwerp heeft. Niet alleen om te tonen, maar ook om te inspireren, uit te dagen en erop te bezinnen. Nederland heeft een sterke maakindustrie. Dat wil zeggen: we bedenken, ontwerpen en maken hoogwaardige producten. Dit is belangrijk voor een vitale samenleving. Maar er vinden ook ingrijpende veranderingen plaats onder invloed van o.a. de maker movement en 3D printing. Dit grijpt in op de manier waarop we spullen designen, produceren en verhandelen. De maker movement staat voor een andere economie, andere manier van samenwerken. Het staat ook voor ander onderwijs, dat bijvoorbeeld meer ruimte biedt voor doen, voor ontdekken, creativiteit, ondernemerschap, solidariteit en individuele groei. Wij willen daar met het MakerMuseum een zo groot mogelijk bijdrage aan leveren.

We hebben nog geen locatie voor dit museum, er is nog nauwelijks collectie en ook de plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Financiering hebben we evenmin. Kunnen we dan al wel van een museum spreken? Wij vinden van wel. Wij zijn Charlotte Hartong en Theo Meereboer. Straks, binnenkort komen daar waarschijnlijk nog een stel mensen bij en eind 2015 hopen we een netwerk van mensen en musea te hebben die allemaal verbonden zijn aan het MakerMuseum en helpen om dit museum te maken.

De uitgangspunten zijn:

  • we werken vanuit het MaMa principe: Maakindustrie en Maatschappij. Het MakerMuseum reflecteert daarop, gaat er daadwerkelijk mee aan de slag (we maken dingen) en wil zo een waardevolle bijdrage leveren aan (transities in) de samenleving
  • we stellen ons ten doel relaties te herstellen, bijvoorbeeld tussen mens en productiemethoden, mens en techniek, mens en samenleving, mens en democratie en mensen onderling
  • hetMakerMuseum verbindt zich uitdrukkelijk aan de bibliotheek / bibliotheken en trekt daarmee samen op
  • techniekonderwijs (PO, VO, MBO, HBO) en erfgoededucatie staan voorop: learning by doing en connected learning
  • we omarmen de maker movement ideologie en bieden een maker space / FabLab / Repair Café
  • we bieden plek voor maatschappelijk debat, reflectie, initiatief en bundelt expertise en middelen
  • het MakerMuseum is een ‘connected’ museum, zowel online als offline wil het museum een netwerk vormen van (veelal kleinere) musea om deze te ondersteunen met expertise en middelen (bijvoorbeeld educatieve producten)
  • we ondersteunen gemeenten en regio’s graag bij het maken en uitvoeren van cultuurbeleid, onderwijs, regiomarketing en bedrijvigheid
  • we beginnen klein, maar willen uiteindelijk een Europees netwerk vormen